безконтролен

безконтролен
прил. - безнадзорен, безотговорен, неотговорен, своеволен, безнаказан, безчинен
прил. - безреден, беззаконен, незаконен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • беззаконен — прил. незаконен, противозаконен, противоправен, непозволен, недопустим, забранен, запретен, неоснователен, неправилен, несправедлив, неправ прил. безотговорен, безконтролен, самоволен, своеволен …   Български синонимен речник

  • безнаказан — прил. безотговорен, неотговорен, безчинен, безконтролен, своеволен, разпасал си пояса, безреден прил. невменяем, несъзнателен, безсъзнателен прил. незаконен, беззаконен …   Български синонимен речник

  • безотговорен — прил. неотговорен, безнаказан, безчинен, безконтролен, своеволен, разпасал си пояса, безреден прил. невменяем, несъзнателен, безсъзнателен прил. незаконен, беззаконен прил. безпричинен, неоправдан, произволен прил. изменчив, непостоянен, капризен …   Български синонимен речник

  • безпрепятствен — прил. необуздан, неограничен, волен, свободен прил. безнаказан, безчинен, безконтролен, безотговорен, своеволен …   Български синонимен речник

  • безчинен — прил. безпътен, разпуснат, неприличен, необуздан прил. буен, безразсъден, развилнял се, безнаказан, безотговорен, своеволен, безконтролен, безреден …   Български синонимен речник

  • изпуснат — гл. отпуснат, пропуснат, изтърван гл. безконтролен, невъзпитан, разпуснат, безпътен, разюздан …   Български синонимен речник

  • незаконен — прил. беззаконен, противозаконен, незаконосъобразен, в нарушение на закона, непозволен, забранен, запретен, недопустим, неправилен, неоснователен, неправ, несправедлив прил. безконтролен, безотговорен, своеволен прил. недействителен, невалиден… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”